Lyrics: Dakingzy – Agbanwe Agbanwe (Unchangeable Changer)

Lyrics: Dakingzy – Agbanwe Agbanwe (Unchangeable Changer)

(Chorus)
Agbanwe Agbanwe
Unchangeable God
you can never ever fail
Agbanwe Agbanwe
unchangeable daddy
you can never never change…

(Verse 1)
Jesus,no one like you…
Baba….you can never never change
Agbanwe Agbanwe leeh
Agbanwe Agbanwe oooh
you’re the unchangeable changer
nobody be like you oooh
you’re the king of all kings
the mighty man in battle oooh
Agbanwe Agbanwe
idighi Agbanwe Agbanwe

(Verse 2)
Sweet Jesus
you have never disappointed me
you’re unchangeable incomparable unfailable so reliable
from age to age you remaineth the same
you say what you do & do what you say
you’re the pillar that holds my life
no one can ever take your place
I rely on you alone
do whatever you wish with me..

You have the power to heal the sick
power to change stories
power to raise the dead
what else can you not do?
you have the power to heal the sick
power to change stories
power to heal disease
there is nothing He cannot do…

(Chant)
Agbanwe Agbanwe
Echet’obi-esike
Agbakut’ezurike
Onorihe norihe
Gaga n’ogu

odogwu akataka leh
onye n’enye ndu
Eze nd’eze leh
ikuk’aman’onyia
Dike nagha Dike nagha
obat’unó Adimma
ony’oluebube leh
Chinaz’ekpere

Oke mmanwu n’eti-onwe ya
ony’ebere
Amamamas’amasi
ogbarankiti okwu juru n’onuya
oke mmó-oke mmó
chimar’obi muo
oj’obarakpu nwa n’afó
oje na mmó
okechi-okechi
chimar’obi muo
idighi Agbanwe Agbanwe

Thank you Jesus
We’re grateful

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.